Domácí násilí: problém pouze mezi muži a ženami?

10. března 2015·Večer·Redakce
Podle průzkumů z roku 2012 se minimálně 40 % žen stalo během svého života oběťmi domácího násilí. Oficiální statistiky však příliš směrodatné nejsou, neboť jak dále ukázalo šetření, policie je volána pouze cca k 20 % případů domácího násilí. A je-li násilí páchané na ženách, automaticky se předpokládá, že násilníkem je muž. Ne vždy to tak ale skutečně musí být.

Další epizody pořadu Večer