Soukromé školy – pro a proti

Máte děti a rozhodujete se, zda zvolit soukromou nebo státní školu?

Stále ve Vás převládá pocit, že v té soukromé si vzdělání prostě zaplatíte a dostanete ho?

Asi záleží právě na té dané škole. O její kvalitě nám můžou napovědět různé faktory, například její spolupráce s ostatními vzdělávacími zařízeními na různých projektech, styl výuky, aktivita pedagogů, atd.

Soukromé školy  by  měly nabízet  vyšší standart,  a to individuální přístup, nějaké specifikum (studium v cizím jazyce, nové technologie, výměnné studijní pobyty).

Veronika Bartošová, ředitelka soukromé školy Educanet nám prozradila, že výjimečnost u nich spočívá v přístupu ke studentům a používání nejnovějších technických vymožeností. Jsou první školou v Česku, která zavádí výuku s iPody.

Pokud tedy neřešíte finanční otázku a škola zaujme Vás i Vaše dítko, nebojte se toho.

Vaše Vlaďka