Mateřská škola trochu jinak

Také stojíte před rozhodnutím, kam dát své dítko do školky?

Přemýšlíte, zda nezvolit něco speciálního? Nabídka pomalu narůstá. Zakládají se školky zaměřené na cizí jazyk, hudební, výtvarnou či třeba dramatickou výchovu, ale i jiné.

Dámský klub zaujala mateřská škola, kde se snaží o integraci handicapovaných dětí. Tendence v posledních letech přibývají, což je dobře. Samozřejmě je ale důležité vždy brát zřetel na to, o jaké postižení dítěte jde. 

Prostě aby to bylo prospěšné všem.

Mgr. Veronika Bartošová, ředitelka školy Educanet v Praze, integraci handicapovaných dětí považuje za samozřejmost. A právě proto od 1. září 2012 vzniká školka s uplatňováním individuálního přístupu k dětem s bezbariérovým přístupem, a to právě pro děti i s tělesným handicapem.

Podobným projektům v Dámském klubu fandímeJ

Tak hodně štěstí  Vám i Vaším dětem při volbě mateřské školky!

Vaše úča

Vlaďka