Vlezla jsem mu do mobilu

Vlezla jsem včera manželovi do telefonu… a co tam bylo mě dorazilo! Můj muž žije 7 životů jako kočka. Zničil mi život! Simona

Tématu se budeme věnovat v úterním Dámském klubu rádia Frekvence 1.